Dostęp do systemu jest dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych.
Używanie programu oraz dostęp do baz danych bez autoryzacji są zabronione.

Access to this computer is prohibited unless authorized.
Accessing programs or data unrelated to your job is prohibited.